Turniej Siatkówki Plażowej

Turniej Siatkówki Plażowej Dziewcząt i Chłopców
kat. Młodzik ( od 12 do 16 roku życia)
18.07.2017 r., Basen Miejski

Turniej realizowany w ramach programu „ Bank Młodych Mistrzów Sportu” – Fundacja Banku Zachodniego WBK. „SPORTOWE LATO 2017”

Zapisy do 12.07.2017 r.:

a) e- mail: mkspogongora@gmail.com
b) w budynku OKF w Górze, pon-pt. 7-15

Regulamin Turnieju
REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
KAT. MŁODZIK
„SPORTOWE LATO 2017”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorzy :
Miejski Klub Sportowy Pogoń Góra, Ośrodek Kultury Fizycznej
2. Miejsce rozgrywek i czas rozgrywek :
Basen Miejski w Górze, ul. Mickiewicza 4, 18.07.2017 r.,
godz. 11:00
3. Uczestnicy :
Turniej dla dziewcząt i chłopców : „2”- ki, od 12 do 16 roku życia,
4. Zapisy :
Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły dziewcząt i chłopców , nazwiska i imiona, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail.

Zapisy odbywają się na wskazany adres e-mail: mkspogongora@gmail.com oraz w siedzibie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze, przy ul. Sportowej 1 (pon-pt: 7-15)

Zapisy będą przyjmowane do 12 lipca lub do zapełnienia listy drużyn.

II. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
1. Zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z polską wersją Oficjalnych
Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową, wydanymi przez PZPS.
2. Wszystkie mecze rozgrywane będą:
– do dwóch wygranych setów (do 15 punktów) lub jeden set do 21 w zależności od liczby drużyn. Formuła rozgrywania meczów półfinałowych i finałowych może ulec zmianie.
– turnieje będą rozgrywane systemem każdy z każdym ,
– drużyna składa się z dwóch zawodników.
3. Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie.
4. Po każdych 7-iu zdobytych punktach (punkty zdobyte przez jeden zespół lub
suma punktów zdobytych przez dwa zespoły) następuje zmiana stron boiska.
5. Przerwa między setami trwa 1 minutę.
6. Boisko do gry stanowi prostokąt o wymiarach 16 x 8 m.
7. Od osób biorących udział w turnieju wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, przedstawiona organizatorowi w dniu turnieju, tj. 18.07.2017 r., w przypadku nieprzedstawienia zgody rodziców lub opiekunów prawnych, organizator zastrzega sobie prawo wycofania zespołu z turnieju.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do gry według zasad Fair-Play.
2. Organizatorzy decydują o rozstrzygnięciu spraw spornych, nie objętych tym regulaminem.
3. Organizator zapewnia wodę, sędziego.
4. Organizator przewiduje nagrody w postaci pucharów, statuetek oraz nagrody rzeczowe.