Ośrodek Kultury Fizycznej honoruje Górowską Kartę Dużej Rodziny

Górowska Karta Dużej Rodziny jest systemem wsparcia dla rodzin wielodzietnych, czyli rodzin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają co najmniej troje dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia – gdy dziecko uczy się, albo bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Kartę może uzyskać każdy członek rodziny wielodzietnej zamieszkałej na terenie Gminy Góra.

Górowska Karta Dużej Rodziny wydawana będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze (ul. Poznańska 23, I piętro, pokój nr 17)

Zniżki dla posiadaczy Górowskiej Karty Dużej Rodziny honorowane przez

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze

Basen Miejski w Górze Bilet normalny:         3,50 zł

Bilet ulgowy:              1,50 zł

Dzieci do lat 3:    wstęp bezpłatny

Siłownia w hali Sportowej „Olimpia” 2,00 zł za godzinę, a także za każdą rozpoczętą godzinę
Korty tenisowe Bilet normalny:        7,00 zł za 1 godzinę

Bilet ulgowy :           3,00 zł za 1 godzinę

Wypożyczalnia rowerów Rower dziecięcy:     1,50 zł – za każdą rozpoczętą godzinę

                                10,00 zł – za cały dzień

Rower:                      2,00 zł – za każdą rozpoczętą godzinę

                                15,00 zł – za cały dzień