WYNIK POSTĘPOWANIA: Wykonanie malowania hali sportowej Olimpia w Górze

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie malowania hali sportowej Olimpia w Górze.

Przed otwarciem ofert Zamawiająca wyczytała kwotę: 35 000,00 złotych.

Zestawienie ofert:

1. KAER GROUP, Kościerzyn 37, 98-285 Wróblew

Krzysztof Radziwon

CENA: 115 620,00 złotych

2. ZAKŁAD MALARSKO-TAPECIARSKI, Bucz/ul. Kasztanowa 104, 64-234 Przemęt

Stanisław Kasperski

CENA: 34 576,80 złotych

3. „PETRO” FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA, Osłowice 43, 56-209 Jemielno

Piotr Kozłowski

CENA: 80 000,00 złotych

4. HANDEL-USŁUGI-BUDOWNICTWO „JAN-MAR”, Brzeżany 42, 56-200 Góra

Marcin Janik

CENA: 73 185,00 złotych

Informujemy Państwa, iż jako najkorzystniejszą w postępowaniu wskazano ofertę numer 2, złożoną przez: ZAKŁAD MALARSKO-TAPECIARSKI, Bucz/ul. Kasztanowa 104, 64-234 Przemęt, Stanisław Kasperski z ceną 34 576,80 złotych.

Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Umowa zostanie podpisana w dniu 2019.07.29., godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającej.

UWAGI:

1. Jako kompletną złożono tylko ofertę numer 2, pozostałe oferty nie zawierały wypełnionego
kosztorysu ofertowego-załącznik nr 5.

2. Ze względu na to, iż brak kosztorysu ofertowego w złożonych ofertach nr 1, nr 3 i nr 4 nie miał
wpływu na rozstrzygnięcie postępowania, Zamawiająca odstąpiła od wezwania Wykonawców do
uzupełnienia dokumentów.

2019.07.26. Z poważaniem

Ryszard Wawer

Dyrektor

Ośrodka Kultury Fizycznej

w Górze

WYNIK POSTĘPOWANIA Wykonanie malowania hali sportowej Olimpia w Górze (pdf)