Pływacki Test Coopera. Sprawdź się w bezpłatnym teście sprawności.

ORGANIZATOR

  • Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze.
  • Osoba do kontaktu Magda Gajdamowicz 667895222

TERMIN I MIEJSCE

  • 09.08.2019 r. godzina 13.00-19.00.
  • Basen Miejski w Górze.
  • Start pierwszej serii godzina 13.00, kolejne co 30 minut.
  • Max. 4 osoby podczas jednej serii ( po 1 osobie na torze).

DLA KOGO

Dla osób od 13 roku życia.

CO ZROBIĆ ABY WYSTARTOWAĆ

  • Wystarczy zgłosić się na basen 10 minut przed startem.
  • Otrzymacie zgodę, którą należy wypełnić. UWAGA !!! osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna (można przyjść z wypełnioną już deklaracją: do pobrania: TUTAJ.
  • Odczytajcie w tabelach poziom Waszej sprawności fizycznej, w zależności od wieku i pokonanego dystansu.
  • Po zakończeniu testu otrzymacie certyfikat.

Upominki dla każdego uczestnika testu.

Uczestnicy biorą udział w teście na własną odpowiedzialność, w związku z czym organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne szkody na zdrowiu i życiu uczestników.

ZAPRASZAMY!!!