Test sprawności fizycznej na basenie miejskim

W piątek, 9 sierpnia na basenie miejskim w Górze przeprowadzono Pływacki Test Coopera, który polegał na nieprzerywanym pływaniu dowolnym stylem przez 12 minut. Dystans uzyskany przez każdego uczestnika z uwzględnieniem płci i wieku był podstawą do oceny poziomu kondycji fizycznej wg kryteriów : słaby, zadowalający, dobry, bardzo dobry, doskonały.

Swoją kondycję fizyczną sprawdziło 16 osób.

Najlepsi uczestnicy:

kat. wiekowa 13-19 lat – Adam Kapłon 500 m

kat. wiekowa 20-29 lat – Natalia Chrzanowska 625 m, Tomasz Sosiński 550 m

kat. wiekowa 30-39 lat – Michał Uściło 625 m, Magda Gajdamowicz 525 m

kat. wiekowa 40-49 lat – Anna Kulesza 425 m, Ryszard Wawer 525 m

kat. wiekowa 50+ Bogdan Kaiser (78 lat) 225 m

Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy za rok.