BĄDŹ EKO – segreguj śmieci na obiektach sportowych OKF

Na obiektach sportowych Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze (stadion miejski, hala sportowa OLIMPIA, Dolnośląski Delfinek) pojawiły się kosze do segregacji odpadów (kolor żółty – plastik i metal, kolor zielony – szkło kolorowe, kolor biały – szkło białe, kolor brązowy – odpady zmieszane). W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie zasad segregacji oraz o stosowanie się do wytycznych związanych z selekcją odpadów.