ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH OŚRODKA KULTURY FIZYCZNEJ W GÓRZE OD DNIA 2020.05.04

OBIEKT PRZY UL. SPORTOWEJ (STADION MIEJSKI)

Boisko piłkarskie w ramach kompleksu Orlik: maksymalna liczba korzystających: 6 osób + osoba prowadząca zajęcia zorganizowane

Boisko wielofukcyjne w ramach kompleksu Orlik: maksymalna liczba korzystających: 6 osób + osoba prowadząca zajęcia zorganizowane

Pozostałe boiska, bieżnia lekkoatletyczna, siłownia napowietrzna, street workout: maksymalna liczba korzystających: 6 osób + osoba prowadząca zajęcia zorganizowane

UWAGA!!!
osoba, która planuje prowadzić zajęcia zorganizowane, zobowiązana jest do uzgodnienia tego wcześniej z Zarządcą obiektów

OBIEKT PRZY UL. SPORTOWEJ (KORTY TENISOWE SZTUCZNE)

Maksymalna liczba korzystających: 4 osoby + osoba prowadząca zajęcia zorganizowane

UWAGA!!!
osoba, która planuje prowadzić zajęcia zorganizowane, zobowiązana jest do uzgodnienia tego wcześniej z Zarządcą obiektów

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze:

 • weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektów,
 • wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
 • umożliwia korzystanie z WC na obiekcie,
 • zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • zobowiązuje osoby korzystające z obiektu lub sprzętu do dezynfekcji rąk przed wejściem na obiekt i przy jego opuszczaniu,
 • nie wypożycza sprzętu sportowego.

tel. kontaktowy: 663 967 169 lub 606 755 924

OBIEKT PRZY UL. ZIELONEJ (TEREN PRZY HALI SPORTOWEJ „OLIMPIA”)

Boisko piłkarskie w ramach kompleksu Orlik: maksymalna liczba korzystających: 6 osób + osoba prowadząca zajęcia zorganizowane.

Boisko wielofukcyjne w ramach kompleksu Orlik: maksymalna liczba korzystających: 6 osób + osoba prowadząca zajęcia zorganizowane.

Skatepark: maksymalna liczba korzystających: 6 osób + osoba prowadząca zajęcia zorganizowane.

UWAGA!!!
osoba, która planuje prowadzić zajęcia zorganizowane, zobowiązana jest do uzgodnienia tego wcześniej z Zarządcą obiektów

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze:

 • weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektów,
 • wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
 • umożliwia korzystanie z WC na obiekcie,
 • zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • zobowiązuje osoby korzystające z obiektu lub sprzętu do dezynfekcji rąk przed wejściem na
  obiekt i przy jego opuszczaniu,
 • nie wypożycza sprzętu sportowego.

tel. kontaktowy: 65 544 10 00