Od 18 maja nowe zasady korzystania z obiektów sportowych

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCHOŚRODKA KULTURY FIZYCZNEJ W GÓRZE OD DNIA 2020.05.18.

OBIEKT PRZY UL. SPORTOWEJ (STADION MIEJSKI)

Boisko piłkarskie w ramach kompleksu Orlik: maksymalna liczba korzystających: 14 osób + 2 osoby prowadzące zajęcia zorganizowane

Boisko wielofukcyjne w ramach kompleksu Orlik: maksymalna liczba korzystających: 14 osób + 2 osoby prowadzące zajęcia zorganizowane

Pozostałe boiska, bieżnia lekkoatletyczna, siłownia napowietrzna, street workout: maksymalna liczba korzystających: 14 osób + 2 osoby prowadzące zajęcia zorganizowane

UWAGA!!!

Osoba, która planuje prowadzić zajęcia zorganizowane, zobowiązana jest do uzgodnienia tego wcześniej z Zarządcą obiektów

OBIEKT PRZY UL. SPORTOWEJ (KORTY TENISOWE SZTUCZNE)

Maksymalna liczba korzystających: 4 osoby + osoba prowadząca zajęcia zorganizowane

UWAGA!!!

Osoba, która planuje prowadzić zajęcia zorganizowane, zobowiązana jest do uzgodnienia tego wcześniej z Zarządcą obiektów

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze:

– weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektów,

– wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego,

– umożliwia korzystanie z WC na obiekcie,

– zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

– dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

– zobowiązuje osoby korzystające z obiektu lub sprzętu do dezynfekcji rąk przed wejściem naobiekt i przy jego opuszczaniu,

– nie wypożycza sprzętu sportowego

– zaleca zachowanie dystansu społecznego – 2 metry odległości.

tel. kontaktowy: 663 967 169 lub 606 755 924

OBIEKT PRZY UL. ZIELONEJ (TEREN PRZY HALI SPORTOWEJ „OLIMPIA”)

Boisko piłkarskie w ramach kompleksu Orlik: maksymalna liczba korzystających: 14 osób + 2 osoby prowadzące zajęcia zorganizowane

Boisko wielofukcyjne w ramach kompleksu Orlik: maksymalna liczba korzystających: 14 osób + 2 osoby prowadzące zajęcia zorganizowane

Skatepark: maksymalna liczba korzystających: 14 osób + 2 osoby prowadzące zajęcia zorganizowane

UWAGA!!!

Osoba, która planuje prowadzić zajęcia zorganizowane, zobowiązana jest do uzgodnienia tego wcześniej z Zarządcą obiektów

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze:

– weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektów,

– wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego,

– umożliwia korzystanie z WC na obiekcie,

– zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

– dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

– zobowiązuje osoby korzystające z obiektu lub sprzętu do dezynfekcji rąk przed wejściem naobiekt i przy jego opuszczaniu,

– nie wypożycza sprzętu sportowego,

– zaleca zachowanie dystansu społecznego – 2 metry odległości.

tel. kontaktowy: 65 544 10 00

OBIEKT PRZY UL. ZIELONEJ (HALA SPORTOWA „OLIMPIA”)

Główna hala sportowa: maksymalna liczba korzystających: 24 osoby + 2 osoby prowadzące zajęcia zorganizowane

Salka gimastyczna nr 22: maksymalna liczba korzystających: 8 osób + 1 osoba prowadząca zajęcia zorganizowane

Salka gimnastyczna nr 29: maksymalna liczba korzystających: 8 osób + 1 osoba prowadząca zajęcia zorganizowane

UWAGA!!!

Osoba, która planuje prowadzić zajęcia zorganizowane, zobowiązana jest do uzgodnienia tego wcześniej z Zarządcą obiektów

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze:

– weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektów,

– wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego,

– umożliwia korzystanie z WC na obiekcie,-zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

– dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

– zobowiązuje osoby korzystające z obiektu lub sprzętu do dezynfekcji rąk przed wejściem naobiekt i przy jego opuszczaniu,

– nie wypożycza sprzętu sportowego,

– zaleca zachowanie dystansu społecznego – 2 metry odległości.

tel. kontaktowy: 65 544 10 00

Zasady korzystania z obiektów OKF od dnia 2020.05.18. (pdf)