Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na basenie miejskim podczas pandemi

ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU MIEJSKIEGO OD DNIA 2020.07.01.

(BASEN MIEJSKI)

– przy wejściu na obiekt, przed kasą może znajdować się wyłącznie jedna osoba (nie dotyczy rodzin z dziećmi), pozostali oczekujący na wejście, powinni zachować odpowiedni dystans społeczny (minimum 2 metry odstępu),

– na terenie obiektu może przebywać jednocześnie maksymalnie 100 osób (nie licząc obsługi),

– przy wejściu i przy wychodzeniu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce,

– podczas korzystania z niecki basenowej nie obowiązuje korzystanie z maseczek, natomiast podczas przemieszczania się na obiekcie klienci zobowiązani są nosić maseczki, a także zachowywać odpowiedni dystans społeczny (minimum 2 metry odstępu),

– obowiązek zachowania dystansu społecznego nie dotyczy: rodziców z dziećmi wymagającymi opieki, osób wspólnie mieszkających i gospodarujących oraz osób, które zasłaniają usta i nos,

– na terenie obiektu nie będzie możliwości korzystania z ławek, krzeseł i stolików oraz sprzętu do pływania należących do Ośrodka Kultury Fizycznej.

Ośrodek Kultury Fizycznej:

– weryfikuje ilość osób wchodzących i opuszczających obiekt,

– dezynfekuje pomieszczenia i urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania nie rzadziej niż co godzinę.