Wejście na basen miejski tylko w maseczce

Informujemy, że na teren obiektu nie będą wpuszczane osoby bez maseczek ochronnych.