Zasady korzystania z kortu tenisowego od dnia 12.02 2021 r.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze:

  • umożliwia korzystanie z WC na stadionie miejskim,
  • zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  • zobowiązuje osoby korzystające z obiektu lub sprzętu do dezynfekcji rąk przed wejściem na obiekt i przy jego opuszczaniu,
  • zaleca zachowanie dystansu społecznego – 2 metry odległości.

Maksymalna liczba korzystających: 5 osób

tel. kontaktowy: 663 967 169 lub 606 755 924