Kontakt

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze

 ul. Sportowa 1

56-200 Góra

tel. 65-543-25-03

e-mail: biuro@okfgora.pl

Dyrektor OKF – Ryszard Wawer

Główny Księgowy – Dorota Nanowska

 

Hala Sportowa „Olimpia”

ul. Zielona 9a

56-200 Góra

tel. 65-544-10-00

Kierownik Obiektów Sportowych – Andrzej Wałęga