Zasady korzystania z pływalni Dolnośląski Delfinek od dnia 2021.06.21

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI DOLNOŚLĄSKI DELFINEK

 • przy wejściu do obiektu, przed kasą może znajdować się wyłącznie jedna osoba (nie dotyczy rodzin z dziećmi), pozostali oczekujący na wejście,
  powinni zachować odpowiedni dystans społeczny (minimum 2 metry odstępu),
 • na terenie obiektu może przebywać jednocześnie maksymalnie 15 osób (nie licząc obsługi),
 • przy wejściu i przy wychodzeniu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, ponadto dezynfekcja rąk obowiązuje przed wejściem do szatni oraz
  na terenie niecki basenowej,
 • podczas korzystania z niecki basenowej nie obowiązuje korzystanie z maseczek, natomiast podczas przemieszczania się po obiekcie klienci
  zobowiązani są nosić maseczki, a także zachowywać odpowiedni dystans społeczny (minimum 2 metry odstępu),
 • obowiązek zachowania dystansu społecznego nie dotyczy: rodziców z dziećmi wymagającymi opieki, osób wspólnie mieszkających
  i gospodarujących oraz osób, które zasłaniają usta i nos,
 • nie obowiązuje podział na szatnie damskie i męskie, dzięki temu jednocześnie w szatni będzie mniejsza liczba osób.

SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJĘ, ŻE ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA ILOŚCI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI ORAZ REALIZACJĘ ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GODZINY WEJŚCIA DO PŁYWALNI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH W OKRESIE 2021.06.21. – 2021.06.27. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

PONIEDZIAŁEK = 14.00 – 20.45
WTOREK = 20.55
ŚRODA = ZAJĘTE CAŁY DZIEŃ
CZWARTEK = 18.30 – 20.45
PIĄTEK = 15.15 – 20.45
SOBOTA = 18.45 – 20.45
NIEDZIELA = 10.00 – 15.00, 20.00 – 20.45