9.10.2021 r. XI Mistrzostwa Góry w Badmintonie


Górowskie Stowarzyszenie Badmintona „Smecz”, UMiG w Górze oraz OKF Góra zapraszają na XI Mistrzostwa Góry w Badmintonie, które odbędą się 9.10.2021 (sobota) od godz. 9.00 (odprawa techniczna godz.8.45) w hali sportowej „Olimpia” przy ulicy Zielona 7, (hala sportowa SP 3) w Górze.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
– zapoznanie się z Regulaminem zawodów i jego akceptacja (podpis)
– respektowanie niniejszego regulaminu,
– brak przeciwwskazań lekarskich,
– posiadanie stroju sportowego (zmienne obuwie sportowe z podeszwą typu Non-marking przeznaczona do sportów halowych), strój sportowy, posiadanie rakiety do gry w badmintona,
– uiszczenie opłaty wpisowej.

Osoby, które zdecydują się na udział w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów – podejmują tę decyzję na własne ryzyko.

Górowskie Stowarzyszenie Badmintona ,,Smecz” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie wirusem COVID-19 uczestników zawodów badmintona w czasie pandemii.

Organizator dokłada wszelkich starań aby zawody odbywały się z zachowaniem obowiązujących standardów sanitarnych, zabezpiecza płyny dezynfekujące, itp.

Uczestnikami Zawodów są osoby, których obecność na terenie zawodów jest niezbędna do realizacji zawodów, w szczególności:
a) zawodnicy,
b) trenerzy
c) obsługa zawodów,
d) obsługa hali
e) inni pracownicy organizatora.

Przy wejściu na obiekt należy dokonać dezynfekcji rąk, rekomendowane jest stosowanie maseczek.

Wszyscy uczestnicy powinni zachować odległość sanitarną co najmniej 1,5 metra.

Jeśli uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:
a) Udać się do wyznaczonego przez organizatora miejsca (izolatki) na terenie zawodów,
b) Powiadomić telefonicznie o tym fakcie organizatora.
c) Organizator musi niezwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590,
d) Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.

Zwycięzca pojedynku zobowiązany jest do niezwłocznego podania wyniku zakończonego pojedynku, zachowując dystans 1,5 m od stolika sędziowskiego sędziemu głównemu lub jego zastępcy najlepiej mając założoną maseczkę ochronną.

Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom organizatora i służby ochrony, może zostać niezwłocznie usunięty z terenu zawodów.

W związku z ograniczeniem kontaktów, uścisk dłoni zawodników zostaje zastąpiony ukłonem/skinieniem w stronę przeciwnika,

Gratulacyjne przytulanie lub uścisk dłoni są niewskazane.

Każdy uczestnik zawodów bierze pełną odpowiedzialność za złamanie zapisów niniejszych Wytycznych.

Osoba odpowiedzialna z ramienia komitetu organizacyjnego:
Robert Brojek – nr rejestracji sędziowskiej Pk # 415.
Sędzia główny: Waldemar Adamski P # 376

Zawody rozgrywane są w rodzajach i kategoriach:
– gra pojedyncza kat. OPEN (mogą także grać zawodnicy z aktywnymi licencjami)
– gra pojedyncza Amator (organizator dopuszcza możliwość gry w tej kategorii osób niepełnosprawnych – zawodników parabadmintona z klas sportowych SL3, SL4, SU5, SS6, również z aktywną licencją, mecze z udziałem zawodników z klasą sportowej SL3 będą rozgrywane na zasadach obowiązujących w tej klasie. Z zasadami można zapoznać się pod poniższym linkiem: http://movenow.pl/parabadminton-zasady-i-regulaminy/ zasady te będą przypominane przed każdym meczem przez zawodnika z klasą SL3).
– gra pojedyncza pow. 40 lat (zawodnicy, którzy w roku 2021 kończą 40 lat lub starsi)
– gra pojedyncza pow. 50 lat (zawodnicy, którzy w roku 2021 kończą 50 lat lub starsi)
– gra pojedyncza kobiet
– gra mieszana
– gra podwójna OPEN
– gra podwójna Amator,
Uwaga: w grach kategorii Amator mogą także uczestniczyć zawodnicy posiadający licencję zawodniczą lecz nie biorących udział w rozgrywkach PZBad.
W przypadkach spornych lub wątpliwości dotyczących zakwalifikowania danego zawodnika do danej kategorii (Amator lub Open) ze względu na poziom umiejętności o zakwalifikowaniu decyduje sędzia główny wraz z organizatorem.

Dozwolona jest gra tylko w dwóch rodzajach gier (1 pojedynczej i 1 podwójnej) w przypadku mniejszej liczby osób organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia zawodników do gry w trzech kategoriach pod warunkiem zachowania płynności przebiegu turnieju.

System rozgrywek: grupowo – pucharowy. W grupach gra toczona jest do 15 pkt w secie (w przypadku podwyższenia gramy z przewagą podwyższenia do 20 pkt i jest on punktem kończącym, natomiast w fazie pucharowej do 21 pkt w secie (wg przepisów gry). Obowiązują oficjalne przepisy gry w badmintona.

Organizator zapewnia lotki syntetyczne Yonex Mavis 2000, nie zapewnia lotek piórowych. Zawodnicy chcący grać lotką piórową zapewniają je we własnym zakresie. Gdy uczestnicy dostarczą lotki różnych rodzajów, pierwszeństwo ma lotka wyżej klasyfikowana. Gdy lotki dostarczone przez uczestnika ulegną zużyciu i nie ma następnych lotek tego rodzaju, przy braku porozumienia należy grę kontynuować lotkami drugiego uczestnika (niżej klasyfikowanymi), a dalej decyduje sędzia główny.

Kolejność lotek obowiązująca podczas turnieju:
1) VICTOR Master Ace
2) PERFLY FSC 990
3) VICTOR Goldchampion
4) MAXX Super Series 77
5) PERFLY FSC 960
6) YONEX AC 50
7) YONEX AC 30
😎 RSL Classic Tourney
12) Lista BWF
13) lotki syntetyczne

Każdy z zawodników uczestniczy w zawodach na własną odpowiedzialność, akceptując niniejszy regulamin deklaruje, że stan zdrowia umożliwia bezpieczne uczestnictwo w rywalizacji sportowej i nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w turnieju. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje zawodników wynikłe w toku rozgrywanych zawodów. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za mienie uczestników podczas turnieju.

W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego, niesportowego zachowania, zachowania zagrażającego zdrowiu lub życiu innych zawodników lub swojemu, spożywania alkoholu i zażywania zakazanych używek organizator może wykluczyć z turnieju danego zawodnika ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kosztów uczestnictwa poniesionych przez zawodnika (opłaty wpisowej).

Decyzje Sędziego głównego w zakresie interpretacji przepisów, harmonogramu gier, spraw technicznych są ostateczne.

Zawody będą wspierane przez platformę tournamentsoftware.com (losowanie grup, harmonogram gier itp.) oraz upubliczniane przez internet. Publikacja harmonogramu gier nastąpi 7.10.2021r.

Podane godziny rozpoczęcia gier mają charakter orientacyjny i mogą różnić się nieznacznie od ustalonych godzin rozpoczęcia gier. Organizator lub sędzia główny w celu poprawienia płynności zawodów może dokonywać korekt harmonogramu.

Nagrody: (w miarę możliwości organizatora): puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe

Dla uczestników przygotowany będzie poczęstunek (herbata, kawa, ciepły posiłek).

Koszt udziału w zawodach:
– 30 zł – gra pojedyncza
– 50 zł – gra podwójna od pary zawodników
– sponsorzy uczestniczący w turnieju – bez opłat
– członkowie Górowskiego Stowarzyszenia Badmintona ,,Smecz” – 15 zł gra pojedyncza, 30 zł od pary w grze podwójnej.

Każdy z zawodników otrzymuje wodę mineralną (1,5l).

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail:
sędziego głównego: waldek.arch.sarp@gmail.com
z kopią do:
smecz.gora@gmail.com
do dnia 6.10.2021 (wtorek) do godz. 22.00. z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– klubu (ewentualnie)
– rodzaju gier
– w przypadku zawodników grających w grach pojedynczych +40 i +50 – rok urodzenia.
30. Miejsca noclegowe:
1) PARKOWA BIS
ul. Mickiewicza 17
56-200 Góra
Telefon: 603 613 979
http://www.parkowabis.pl
2) HOTEL NOCLEGI GÓRA
ul. Dworcowa 40,
56-200 Góra
Telefon: 885 466 385
3) OPUS 99
ul. Tadeusza Kościuszki 9
56-200 Góra
Telefon: 65 544 42 73
Fax: 65 544 42 74
https://opus99.pl/

Wyżywienie.
Istnieje możliwość zamówienia posiłku z dowozem na halę
PIZZERIA DELLA CASA
ul. Głogowska 17
56-200 Góra
Telefon: 65 543 47 47
http://www.della-casa.pl/

Zawodnicy uczestniczący w zawodach akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na upublicznienie własnego wizerunku. Organizator na pisemną prośbę uczestnika nie będzie dokonywał publikacji jego wizerunku (zdjęć pozowanych w trakcie zawodów, nie dotyczy to zdjęć grupowych oraz wykonywanych na tle trwającego turnieju i innych zawodników, niepozowanych). Złożenie podpisanego oświadczenia woli w tym zakresie może nastąpić nie później niż do godz. 9.00 dnia 3.10.2020 w Biurze zawodów. Zgromadzone przez organizatora dane przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji, przeprowadzenia turnieju a także stworzenia relacji z jego przebiegu, publikowanego za pośrednictwem strony FB Stowarzyszania, Dolnośląskiego Związku Badmintona, strony internetowej UMiG w Górze, OKF w Górze lub innych lokalnych portali informacyjnych (np. Radio Elka.pl).