O nas

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze został utworzony Uchwałą nr XV/166/99 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 grudnia 1999 roku.

Celem działania Ośrodka Kultury Fizycznej jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Góra w zakresie kultury fizycznej.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 • utrzymywanie i udostępnianie gminnych obiektów kultury fizycznej położonych na terenie gminy Góra przekazanych Ośrodkowi,
 • przygotowywanie obiektów kultury fizycznej do imprez sportowych,
 • organizacja imprez sportowych,
 • współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej,
 • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

statut-okf

Ośrodek administruje następującymi obiektami:

 • stadion miejski
 • kompleks boisk „Orlik 2012 ” przy ul. Sportowej
 • korty tenisowe ze sztucznej trawy
 • basen miejski
 • hala sportowa „Olimpia”
 • kompleks boisk ” Orlik 2012″ przy ul. Poznańskiej
 • skatepark
 • lodowisko
 • pływalnia Dolnośląski Delfinek

LOGO OKF GÓRA do pobrania