Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej okfgora.pl.

Data publikacji strony internetowej: 26.11.2021
Data ostatniej dużej aktualizacji:  26.11.2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 26.11.2021

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego dnia 21.11.2021 przez podmiot zewnętrzny: Akcess-Net FH-U Cezary Małota.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Magda Gajdamowicz. Możesz skontaktować się z nią mailowo – biuro@okfgora.pl lub telefonicznie – 65 543 25 03.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Stadion miejski ul. Sportowa 1

Wejście do budynku i obszar kontroli

 1. Do budynku można się dostać schodami (2 stopnie), bądź podjazdami dla osób niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
 2. Budynek posiada jedną kondygnację z osobnymi drzwiami do części
  • administracyjnej OKF,
  • świetlicowej,
  • sanitarno – szatniowej kompleksu sportowego ORLIK 2012.
 3. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.

Opis dostępności.

 1. Korytarze w budynku są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim .
 2. W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak schodów w budynku.
 4. W budynku nie ma szatni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking przed budynkiem pokryty jest kostką brukową, nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu na podjazd dla osób niepełnosprawnych możliwy jest po pokonaniu krawężnika (4 cm).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Basen miejski ul. Mickiewicza 4

Wejście do budynku i obszar kontroli

 1. Na terenie basenu miejskiego znajduje się budynek, który posiada jedną kondygnację.
 2. Do budynku można się dostać schodami (8 stopi), bądź podjazdem dla osób niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.

Opis dostępności

 1. Pomieszczenia w budynku dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich .
 2. Stanowisko kasowe przy wchodzeniu i wychodzeniu zostało dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
 3. Brak schodów w budynku.
 4. W budynku znajduje się przebieralnia i łazienka dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku znajduje się przebieralnia dla matki z dzieckiem.
 6. Na teren niecki basenowej możliwy jest wjazd wózkiem inwalidzkim przez bezprogowy brodzik.
 7. Poruszanie się po terenie basenu oraz wejście do budynku umożliwiają chodniki z kostki brukowej.
 8. Bezpośrednio przy niecce basenowej znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking przed budynkiem pokryty jest kostką brukową, posiada jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystujący.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Dolnośląski Delfinek ul. Szkolna 2

Wejście do budynku i obszar kontroli

 1. Wejście do budynku wyposażone w dwoje przeszklonych drzwi.
 2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 3. Budynek posiada jedną kondygnację.

Opis dostępności

 1. Pomieszczenia w budynku dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich .
 2. Brak schodów w budynku.
 3. Niski blat przy stanowisku kasowym przy wchodzeniu i wychodzeniu został dostosowany dla osób na wózkach.
 4. Przejście do przebieralni z możliwością otworzenia barierki (bramki) na czas przejazdu wózka inwalidzkiego.
 5. W budynku znajduje się przebieralnia i łazienka dla osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku znajduje się przebieralnia dla matki z dzieckiem.
 7. Na terenie basenu dla osób z niepełnosprawnościami są dostępne dwa wózki inwalidzkie umożliwiające transfer po basenie.
 8. Na teren hali basenowej możliwy jest wjazd wózkiem inwalidzkim przez bezprogowy brodzik.
 9. Bezpośrednio przy niecce basenowej znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, który posiada jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu na chodnik prowadzący do wejścia możliwy jest po pokonaniu obniżonego krawężnika.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystujący za wyjątkiem hali basenowej.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Hala sportowa Olimpia ul. Zielona 9a

Wejście do budynku i obszar kontroli

 1. Budynek posiada dwa wejścia na bocznej ścianie budynku. Pierwsze wejście nie jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich (do budynku można się dostać tylko schodami). Drugie wejście jest dostępne dla osób na wózkach z poziomu powierzchni, szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 2. Budynek posiada dwie kondygnacje.

Opis dostępności

 1. Pomieszczenia w budynku dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich .
 2. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku znajdują się szatnie niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku hali znajdują się schody, które prowadzą do salek gimnastycznych zlokalizowanych na drugiej kondygnacji budynku.
 5. W budynku znajduje się schodowy dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, który posiada jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu na chodnik prowadzący do wejścia możliwy jest po pokonaniu obniżonego krawężnika.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.