hala sportowa zdjęcie dekoracyjne

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze został utworzony Uchwałą nr XV/166/99 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 grudnia 1999 roku. Celem działania Ośrodka Kultury Fizycznej jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Góra w zakresie kultury fizycznej.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 • utrzymywanie i udostępnianie gminnych obiektów kultury fizycznej położonych na terenie gminy Góra przekazanych Ośrodkowi,
 • przygotowywanie obiektów kultury fizycznej do imprez sportowych,
 • organizacja imprez sportowych,
 • współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej,
 • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze administruje następującymi obiektami sportowymi:

 • Stadion miejski przy ul. Sportowej
 • Kompleks boisk „Orlik 2012 ” przy ul. Sportowej
 • Korty tenisowe ze sztucznej trawy przy ul. Sportowej
 • Korty tenisowe mączkowe przy ul. Sportowej
 • Lodowisko przy ul. Sportowej
 • Basen miejski przy ul. Mickiewicza
 • Hala sportowa „Olimpia” przy ul. Zielona
 • Kompleks boisk ” Orlik 2012″ przy ul. Zielona
 • Skatepark przy ul. Zielona
 • Pływalnia wraz z kręgielnią „Dolnośląski Delfinek” przy ul. Szkolnej
 • Boisko w Czerninie
Budynek główny OKF w Górze